INVESTERINGSSTRATEGI

Vi investerar främst i svenska onoterade bolag.

Investeringarna sker i:

  • Sunda bolag där tillväxtpotentialen är hög, företrädelsevis med ambitiösa och kraftfulla företagsledningar.
  • Bolag som hamnat i ekonomiska svårigheter, men där kärnverksamheten är sund och utvecklingsbar.
  • Strategiska tilläggsförvärv till befintlig portfölj.
  • Utvecklingsfastigheter
  • Varumärken

Vi investerar ej i:

  • Startupbolag
  • Konsultbolag
  • Minoritetsposter
  • Underleverantörer till fordonsindustrin

Våra innehav

  1. <