profura utveckling

Aktiva bolag:

LE CAGNARD-GRUPPEN

Gruppen förvaltar det anrika boutiquehotellet Château Le Cagnard, beläget i Haut-de-Cagnes utanför Nice. Hotellet har 28 rum/sviter och är idag en del av Small Luxury Hotels (SLH).

SKUTSKÄRS TRÄ

Koncernen tillverkar, under varumärket YesBox, spånbalar och stallströprodukter till djurägare, både på den svenska marknaden samt på export. Koncernen tryckimpregnerar också virke för de lokala hyvlerierna. Gruppen är idag en del av Profura Utvecklings stallströkoncern Gävle Intressenter. Verksamheten bedrivs i Skutskär och Veddige.

BALUNGSTRANDS SÅGVERK

Är ett av de mellanstora sågverken i mellersta Sverige, med en årlig kapacitet om ca 120 000 m3 färdiga varor. Balungstrands Sågverk har funnits i över 50 år och är idag en del av Profura Utvecklings sågverkskoncern Green Wood. Verksamheten är belägen i Enviken.

BÄCKEBRONS SÅGVERK

Sågverket har en årlig kapacitet om ca 80 000 m3 sågad vara, med eget hyvleri. Bäckebrons Sågverk är idag en del av Profura Utvecklings sågverkskoncern Green Wood. Verksamheten är belägen i Västra Ämtervik, i Värmland.

SCANDI TERMINAL

Bolaget är verksamt inom lagerhantering och transportlogistiktjänster och är idag en del av Profura Utvecklings transport- och logistikkoncern 3mod Scandinavia. Verksamheten bedrivs i Stenungsund.

GÖTEBORGS SCANDIBULK

Bolaget är verksamt inom spedition och uthyrning av transportenheter och är idag en del av Profura Utvecklings transport- och logistikkoncern 3mod Scandinavia. Verksamheten bedrivs i Göteborg.

BALUNGSTRANDS SÅGVERK Copy

Är ett av de mellanstora sågverken i mellersta Sverige, med en årlig kapacitet om ca 120 000 m3 färdiga varor. Balungstrands Sågverk har funnits i över 50 år och är idag en del av Profura Utvecklings sågverkskoncern Green Wood. Verksamheten är belägen i Enviken.
Avyttrade bolag:

STIGMA HYVLERI

JARL TIMBER