Portföljbolag provator

Aktiva bolag:

KELLVE GROUP

Gruppen konstruerar, tillverkar, säljer och installerar komponenter och system för transport och hantering av torra bulkmaterial, där bandtransportörer utgör en väsentlig del. Företaget har varit verksamt inom sitt område sedan 1890. Marknaden för gruppens verksamhet är global, men fokus ligger på norra Europa. Verksamheten bedrivs i Kvänum.

SVENSK HUSPRODUKTION

Koncernen bedriver tillverkning och försäljning av styckehus och lägenheter på den svenska marknaden, till både privatpersoner och företag. Tillverkning och försäljning sker under varumärkena LB-HUS och Nordiska Hus. Verksamheten är belägen i Bromölla.  

CONVENIUNT

Holdingbolag för en grupp med handelsbolag som verkar inom industrigummisektorn. I gruppen återfinns dotterbolagen Primogum, Primogum Industrial Products och Industripolymergruppen IPG, samt fyra stycken mindre intressebolag. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs i Trosa.

PROKABEL

Holdingbolag för dotterbolaget Lidalco, som sedan starten 1982 servar den svenska marknaden med specialkabel från ledande tillverkare i Europa. Gruppen marknadsför, lagerhåller och säljer kabel inom områdena specialkabel, spiralkabel, skyddsslang med tillbehör och förskruvningar.

SVENSK BRÖDPRODUKTION

Holdingbolag för dotterbolagen Omne Bröd och Nynäsbageriet, vilka bedriver bageriverksamhet i Omne samt Nynäshamn.
Avyttrade bolag:

ARAT