Mikael Thörnkvist

Mikael kom till Profuragruppen 2014 och är idag VD för Profura, samt VD för Profuras helägda dotterbolag Provator. Mikael har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling, företagsförvärv och styrelsearbete. Mikael kommer närmast från OEM International där han, från 2002 till att han lämnade, ingick i ledningen som ansvarig för de internationella bolagen, var VD för den största verksamheten, samt arbetade med förvärv.

Bernt Ivarsson

Profuragruppens grundare och ägare Bernt har många års erfarenhet av förvärv och förvaltning av bolag. Bernt startade sin karriär inom handel med trä och virke, och träindustrin har därefter alltid varit av stort intresse. Har sedan 2017 lämnat posten som VD för Profura, men är fortfarande aktiv inom Profuragruppens portföljbolag.

Daniel Månsson

Daniel kom till Profuragruppen 2012 och är idag investeringsansvarig på Profura. Är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg, samt University of North Florida. Daniel kommer närmast från Bureau Veritas Sverige, där han arbetade som Financial Controller.

Jeanette Fredriksson

Jeanette kom till Profuragruppen 2007 och arbetar idag med ekonomi och redovisning på Profura. Är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Jeanette har tidigare erfarenheter från både fastighetsförvaltnings- samt redovisningsbranschen.

Sarah Finberg

Sarah kom till Profuragruppen 2014 och arbetar idag med ekonomi och redovisning på Profura. Är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg.

Johanna Forsberg

Johanna kom till Profuragruppen 2019 och arbetar idag med administration och redovisning på Profura. Har tidigare erfarenhet från redovisningsbranschen.

Hilda Gómez Ivarsson

Hilda kom till Profuragruppen 1998 och arbetar idag administrativt på Profura, samt innehar rollen som Mexikos Honorärkonsul i Västra Götaland. Innan Hilda började på Profura arbetade hon på Ericsson, först på deras kontor i Mexiko och sedan i Sverige.