Mikael Thörnkvist

Mikael kom till Profuragruppen 2014 och är idag VD för Profura, samt VD för Profuras helägda dotterbolag Provator. Mikael har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling, företagsförvärv och styrelsearbete. Mikael kommer närmast från OEM International där han, från 2002 till att han lämnade, ingick i ledningen som ansvarig för de internationella bolagen, var VD för den största verksamheten, samt arbetade med förvärv.

Henrik Karlsson

Henrik kom till Profuragruppen 2020 och är idag CFO samt investeringsansvarig på Provator. Henrik kommer närmast från OEM Automatic AB där han, från 2009 till att han lämnade, ingick i ledningen och ansvarade för koncernens Shared Servicecenter och ekonomiavdelning. Tidigare har Henrik arbetat som Controller och då ansvarat för OEM-koncernens utländska bolag och varit delaktig i ett flertal förvärv både i Sverige och i utlandet.

Andreas Rylander

Andreas Rylander kom till Profuragruppen 2020 och är idag investeringsansvarig på Provator. Är utbildad civilingenjör med inriktning mot Industriell ekonomi och maskinteknik. Andreas kommer närmast från OEM International, där han arbetat i elva år och de senaste sju åren varit VD för dotterbolaget Telfa. Innan dess arbetade Andreas på SEB Stora företag & institutioner, samt på McKinsey & Co både i Tyskland och i Sverige.

Jeanette Fredriksson

Jeanette kom till Profuragruppen 2007 och arbetar idag med ekonomi och redovisning på Profura. Är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Jeanette har tidigare erfarenheter från både fastighetsförvaltnings- samt redovisningsbranschen.

Sarah Finberg

Sarah kom till Profuragruppen 2014 och arbetar idag med ekonomi och redovisning på Profura. Är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg.

Johanna Forsberg

Johanna kom till Profuragruppen 2019 och arbetar idag med administration och redovisning på Profura. Har tidigare erfarenhet från redovisningsbranschen.