Hans Ljungkvist

Ordförande i Profuras styrelse. Andra nuvarande styrelseuppdrag:

  • Ordförande i Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, AB Tornstaden och Crepido AB
  • Ledamot i Arboritec Holding AB

Louise Thörsman

Ledamot i Profuras styrelse. Andra nuvarande uppdrag:

  • Affärsansvarig på Västkustens Skogs AB
  • Driver eget konsultbolag

Leif Johansson

Ledamot i Profuras styrelse. Andra nuvarande styrelseuppdrag:

  • Ordförande i Girovent AB och Svensk Husproduktion AB
  • Ledamot i Einar Mattson AB

Anders Längnäs

Ledamot i Profuras styrelse. Andra nuvarande styrelseuppdrag:

  • Ordförande i Hot Screen AB
  • Ledamot i Tranpenad AB

Bernt Ivarsson

Ledamot i Profuras styrelse.