Provator förvärvar e-handelsbolaget m punkt nu Sverige AB

28 november 2019

Provator har under november 2019 förvärvat 80% av aktierna i m punkt nu Sverige AB (M.nu), via sitt helägda dotterbolag Conveniunt AB. M.nu är en ledande aktör inom smarta hem och hobbyelektronik.

M.nu började sin verksamhet som ett källarföretag 2011, men har nu växt till Sveriges ledande e-handelsföretag inom smarta hem. Nöjda kunder, unika produkter och snabba leveranser är några av de viktigaste faktorerna för bolagets framgång.

Tillväxten i bolaget har varit hög under de senaste åren och för räkenskapsåret 2019 omsatte M.nu drygt MSEK 27. Bolaget har i nuläget 6 anställda och ca 50 000 besökare på sin hemsida varje månad.

”M.nu är ett väldigt fint och välskött bolag och vi ser fram emot att tillsammans med grundaren, Erik Freiholtz, skapa kraft för bolaget att fortsätta utvecklas och förstärka sitt kunderbjudande” – ”Vi är en stark ägare och duktiga på att utveckla bolag tillsammans med dess ledning”, säger Mikael Thörnkvist, investeringsansvarig och VD på Provator AB.

”Att få in en stark och långsiktig partner känns väldigt bra och möjliggör att ta nästa steg i bolagets utveckling”, säger Erik Freiholtz, delägare i m punkt nu Sverige AB.

För att förstärka bolaget har Erik Hjelmström anställts som VD. Erik Hjelmström grundade 1997 bolaget Nexa AB, ett företag inom smarta & trygga hem, som han ägde och utvecklade fram till 2014.

 

Om Provator

Provator ingår i Profuragruppen, en privatägd Göteborgsbaserad gruppering, som investerar branschoberoende med fokus på långsiktigt delägarskap. Våra investeringar innefattar små till medelstora onoterade bolag i Norden.
www.provator.se
www.profura.se

Conveniunt, som ägs till 100% av Provator, ska äga och utveckla teknikbolag.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Thörnkvist
VD, Provator AB

Mobil: 070-532 19 60
E-post: thornkvist@provator.se

 

Profura avyttrar två bygghandelsbolag

27 november 2019

Profura har under november 2019 avyttrat två bygghandelsbolag, Lerans Bygghandel AB i Sunne och Kils Trä- och Byggvaror AB i Kil, vilka ingått i Profuragruppens dotterbolag Gävle Intressenter AB. Köpare är AB Karl Hedin Bygghandel.

Lerans Bygghandel och Kils Trä- och Byggvaror förvärvades av Profura tidigare under året, då de båda bygghandlarna ingick vid förvärvet av Bäckebrons Sågverk. Planen var från start att fokusera på sågverksrörelsen och därav hitta en mer lämplig ägare till de båda bygghandlarna. AB Karl Hedin Bygghandel tar därför nu över som ägare.

” Att Karl Hedin kommer in i bilden känns mycket bra! Det är ett livskraftigt familjeföretag som verkar i och värnar om det lokala både när det gäller byggare, konsumenter och personal! Jag är övertygad att detta är den absolut bästa aktören för både medarbetare samt kunder och ger de bästa förutsättningarna att fortsätta vara en professionell och serviceinriktad bygghandel”, säger Stefan Gillberg, VD Bäckebrons Sågverk AB.

” Vi ser fortsatt stor potential i Sunne och har under en längre tid vuxit varpå vi ser ett stort behov av ytterligare kompetent personal till vår befintliga anläggning. I Kil ser vi goda möjligheter att etablera oss på en ny spännande marknad med hjälp av en erkänt duktig aktör inom byggmaterialbranschen. Genom förvärven får lokala duktiga medarbetare möjlighet att fortsätta växa och utveckla vår verksamhet både på ”gammal” och ”ny” ort. Vi ser fram emot förvärven och hoppas att marknaden testar oss så vi får visa styrkan i vårt koncept i kombination med den nya kompetens vi får till oss”, avslutar Lars Lindgren, VD AB Karl Hedin Bygghandel.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Gillberg, VD

Bäckebrons Sågverk AB

Mobil: 072-200 45 85

s.gillberg@hotmail.com

 

Lars Lindgren, VD

AB Karl Hedin Bygghandel

Mobil: 070-337 55 00

Lars.lindgren@abkarlhedin.se

 

Profuragruppen investerar i små till medelstora, onoterade, svenska bolag, där tillväxtpotentialen bedöms hög, företrädesvis med ambitiösa och kraftfulla företagsledningar. Gruppen investerar också i utvalda fastighetsutvecklingsprojekt, samt förvaltar ett mindre fastighetsbestånd.

 

 

Andreas Rylander förstärker Provator AB

15 augusti 2019

Andreas Rylander börjar inom Profuragruppen januari 2020, som investeringsansvarig på Provator.

Är utbildad civilingenjör med inriktning mot Industriell ekonomi och maskinteknik, från Linköpings Tekniska Högskola. Andreas kommer närmast från OEM International, där han arbetat i 11 år och de senaste sju åren varit VD för dotterbolaget Telfa. Andreas har även arbetat med förvärv och affärsutveckling inom OEM-koncernen. Innan dess arbetade Andreas på SEB Stora företag & institutioner, samt på McKinsey & Co både i Tyskland och i Sverige.

Profura förvärvar Bäckebrons Sågverk AB i Värmland

30 april 2019

Profura AB har, via sitt dotterbolag Gävle Intressenter AB, den 30 april förvärvat Bäckebrons Sågverk AB i Västra Ämtervik i Värmland.

I köpet ingår även dotterbolagen Lerans Bygghandel AB i Sunne, samt Kils Trä- och Byggvaror AB i Kil.

Bäckebrons sågverk producerar ca 40 000 m3 sågad vara och har en målsättning om att producera 65 000 m3. Sågverket omsätter idag MSEK 110 och har 22 anställda.

Utöver sågverk och bygghandel innefattar verksamheten även ett hyvleri.

Gävle Intressenters VD Björn Axelsson om köpet av Bäckebrons Sågverk: ”En viktig framtida förstärkning av gruppen. Anläggningen har ett utomordentligt strategiskt läge i hjärtat av Fryksdalen, med kanske Sveriges bästa skogar och bra tillgång till timmer i världsklass”.

I Gävle Intressenter-koncernen ingår sedan tidigare Balungstrands Sågverk AB, beläget i Enviken i Dalarna, som under nuvarande ägarperiod har mer än femdubblat sin produktion. I koncernen återfinns även Stigma Hyvleri AB, beläget i Älvsered i Falkenberg som är ett interiörhyvleri med inriktning på hyvlade trävaror. Skutskärs Trä AB/Veddige Stallströ AB, med varumärket YesBox, norra Europas ledande tillverkare av spånbalar till djurägare, ingår sedan 2011 i gruppen.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Axelsson, VD, Gävle Intressenter AB

Mobil: 070-587 98 79

E-post: bjorn@yesbox.se

 

Profuragruppen investerar i små till medelstora, onoterade, svenska bolag, där tillväxtpotentialen bedöms hög, företrädesvis med ambitiösa och kraftfulla företagsledningar. Gruppen investerar också i utvalda fastighetsutvecklingsprojekt, samt förvaltar ett mindre fastighetsbestånd.

För mer info se www.profura.se

 

 

Profura förvärvar Lyft & Byggmaskiner i Ängelholm AB

23 april 2019

Profura AB har den 23 april 2019 förvärvat Lyft & Byggmaskiner i Ängelholm AB. I köpet ingår även dotterbolaget ANOCA Krantillbehör AB, beläget i Ängelholm.

Lyft & Byggmaskiner i Ängelholm AB bedriver uthyrningsverksamhet, primärt riktat mot bygg- och anläggningsbranschen via sju depåer i södra Sverige. Bolaget etablerades 1992 och omsättningen uppgår till cirka MSEK 200.

Daniel Månsson, Investeringsansvarig på Profura: ”Profura ser fram emot att äga och driva bolaget tillsammans med företagsledningen. Profura anser att marknaden behöver en hungrig aktör med god lokalkännedom som komplement till de stora aktörerna på marknaden”.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Helena C Larsson, Företagsledare, Lyft & Byggmaskiner i Ängelholm AB

Telefon: 0431-37 13 23

E-post: helena.l@lyft-byggmaskiner.se

eller

Daniel Månsson, Investeringsansvarig, Profura AB

Mobil: 070-140 92 07

E-post: mansson@profura.se

 

Profuragruppen investerar i små till medelstora, onoterade, svenska bolag, där tillväxtpotentialen bedöms hög, företrädesvis med ambitiösa och kraftfulla företagsledningar. Gruppen investerar också i utvalda fastighetsutvecklingsprojekt, samt förvaltar ett mindre fastighetsbestånd.

För mer info se www.profura.se

 

 

Provator avyttrar ARAT-gruppen

18 december 2018

Provator har per 18 december avyttrat ARAT-gruppen, vilken består av dotterbolagen Almab Storvik, AriVislanda och Renholmen. Köpare av gruppen är Storskogen.

ARAT-gruppen levererar högteknologisk utrustning till sågverks- och vidareförädlingsindustrin. De tre bolagen drivs fristående och tillsammans omsätter de MSEK 300, med totalt 100 anställda.

Almab har varit en del av Provators portfölj sedan 2011. AriVislanda och Renholmen förvärvades från Lifco-koncernen under 2016 och i samband med detta skapades ARAT-gruppen. Gruppen har blivit en framgång med stark utveckling.  Idag är ARAT-gruppen en ledande aktör i Norden.

Köparen, Storskogen, är en stabil och långsiktig ägare med ambitionen att växa organiskt samt genom förvärv. Med Storskogen som ny ägare är förhoppningen att ARAT-gruppen ska fortsätta utvecklas och ta marknadsandelar.

”Vi ser fram emot att fortsätta utveckla våra tre ledande bolag i positiv anda tillsammans med Storskogen, som också möjliggör ytterligare förvärv till gruppen” säger Johan Andersson, VD ARAT-gruppen.

”Vi är en långsiktig och stark ägare som ser god potential i ARAT-gruppen med dessa tre fina bolag och starka varumärken” säger Daniel Kaplan, VD och Partner på Storskogen.

Bolagen kommer fortsätta drivas separat, men ingå i en gemensam ägarstruktur.

”Vi har lyckats väl med att skapa en stark bolagsgruppering med goda möjligheter att fortsätta växa både organiskt och genom förvärv. Storskogen kommer vara en bra ägare framåt för ARAT-gruppen” säger Mikael Thörnkvist, VD Provator AB

Om Provator

Provator ingår i Profuragruppen som investerar branschoberoende, med fokus på långsiktigt delägarskap. Våra investeringar sker utan extern finansiering och innefattar små till medelstora onoterade bolag i hela Norden.

Vi är en privatägt Göteborgsbaserat gruppering, vars verksamhet har två inriktningar – Profura och Provator.
Provator investerar i små till medelstora, onoterade, svenska bolag som hamnat i ekonomiska svårigheter, men där kärnverksamheten är sund och utvecklingsbar. Förvärv av väletablerade stabila verksamheter sker också till viss grad, främst i form av tilläggsförvärv till den befintliga portföljen.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Thörnkvist

VD Provator AB

Mobil: 070-532 19 60

E-post: thornkvist@provator.se

 

Profura förvärvar Rydbergskoncernens samtliga fastigheter

30 november 2018

Rydbergskoncernen försattes i konkurs den 23 april i år.

Rydbergskoncernen försattes i konkurs den 23 april i år. Som tidigare meddelats överläts byggverksamheten i Nyköping i slutet av maj månad. Nu har även tomtområdena i Svärdsklova och Oxelösund samt fastigheten i Arnö kunnat överlåtas. Köpare är Profura AB.

– Vi har haft långa och intensiva förhandlingar med ett flertal olika intressenter. Särskilt Svärdsklova kräver mycket arbete men där det också finns en stor framtida potential. Vi är mycket nöjda med att som slutlig köpare kunna träffa avtal med Profura, som också köper tomterna i Oxelösund och fastigheten i Arnö Industriområde, säger Mats Emthén.

Fastigheterna tas över av köparen den 30 november i år.

– Fastigheterna passar väl in i vår verksamhet. Vår avsikt är att utveckla områdena så att de blir attraktiva för såväl nuvarande som blivande tomtägare samt andra intressenter, säger Anders Längnäs, VD för Profura.

För mer information, vänligen kontakta:
Advokat Mats Emthén, Advokatfirman Carler, Telefon 0705-54 54 24, mats.emthen@carler.se
Anders Längnäs, Profura AB, Telefon 031-700 98 89 eller 0709-29 12 68, langnas@profura.se

 

Provator förvärvar bagerikoncernen Originalbagarns verksamheter i Nynäshamn och Omne

28 november 2018

Bagerikoncernen Originalbagarn med verksamhet i Nynäshamn, Omne utanför Kramfors och Växjö försattes i konkurs den 13 september 2018.

Provator AB – vars affärsidé är att investera i små och medelstora bolag som hamnat i svårigheter, men där möjligheterna att skapa värdetillväxt bedöms som goda – har förvärvat verksamheterna i Nynäshamn och Omne. Läs mer på www.provator.se

”Efter intensiva förhandlingar med ett flertal olika intressenter har vi kunnat hitta en lösning där vi har kunnat rädda verksamheterna i Nynäshamn och Omne”, säger konkursförvaltaren Mats Emthén på Advokatfirman Carler.

Som tidigare känt ska fastigheten där Originalbagarn bedriver sin verksamhet i Växjö rivas för att bebyggas med bostäder. Verksamheten i Växjö har därför inte kunnat räddas, men kommer att drivas vidare under kortare period.

Sedan konkurstillfället har verksamheten drivits vidare av konkursförvaltaren och kunderna har inte påverkats av konkursen. Efter förvärvet kommer produktionen att fortlöpa som tidigare och driften kommer fortsättningsvis ledas av Stefan Hamrin som ny VD.

Ett intensivt arbete har nu påbörjats av Provator och den nya ledningen för att flytta över produktion från Växjö till de andra två bagerierna för att även fortsättningsvis kunna leverera till befintliga kunder. Detta projekt beräknas fortlöpa under de kommande veckorna.

”Vi är glada över att ha kommit fram till den här lösningen och att vi kunnat fortsätta verksamheterna i Nynäshamn och Omne. Vi ser ljust på framtiden och kommer att utveckla verksamheten vidare”, säger Stefan Hamrin.

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta konkursförvaltaren Mats Emthén på Advokatfirman Carler via mail mats.emthen@carler.se eller per telefon på 0705-54 54 24.

För frågor till Provator, vänligen kontakta VD Mikael Thörnkvist, thornkvist@provator.se , 0705-32 19 60.

Stefan Hamrin nås på 0702-52 98 30