Mikael Thörnkvist

Porträttfotografering i Göteborg på uppdrag av Spiro och Profura.