Vi arbetar tillsammans

Provators investeringar tar sikte på att tillsammans med starka ägarpartners skapa möjligheter till en positiv utveckling i bolag som har hamnat i ekonomiska svårigheter eller så långt som konkurs. En grundläggande faktor är att kärnan i respektive verksamhet ska vara sund. Tilläggsförvärv kan genomföras under ett senare skede, om detta bedöms som strategiskt fördelaktigt.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med entreprenörer, familjeföretagare och företagsledningar. Vi arbetar nära portföljbolagens ledningsgrupper och stödjer dem i deras strategiarbete, främst genom att vara en del av respektive portföljbolags styrelse. Affärsstödet vi erbjuder kan anta många olika former. Det kan vara allt från att ge daglig support, till att koppla samman individer inom Profuragruppens nätverk av branschfolk och industriella rådgivare.

Innan vi genomför en investering genomlyses verksamheten noga för att bedöma om kärnverksamheten är sund och har någon utvecklingspotential. Med genomlysningen som bas utvecklas sedan en verksamhetsplan där vi tillsammans med bolagets ledning och övriga ägare beskriver vad som bör göras för att vända den fram tills nu nedåtgående utvecklingen.

VI ARBETAR NÄRA VÅRA INNEHAV

För oss är det viktigt att ha en central roll i våra innehav, vilket innebär att vi alltid är en av bolagets huvudägare. Som en av huvudägarna kan vi säkerställa styrka att genomföra önskade planer. Med en central roll i bolaget skapar vi också möjlighet till tydliga aktieägaravtal, snabba beslutsvägar och goda bankrelationer.

Vi arbetar på lång sikt

För oss innebär en investering ett långsiktigt åtagande. Då är det avgörande med tydligt uppsatta mål. Genom tydliga mål skapar vi en engagerad ledning som vi sedan har ett nära samarbete med. Utifrån tydligt uppsatta mål kan vi också ta fram en relevant affärsplan, samt underlätta styrelsearbetet.

Ett långsiktigt åtagande innebär, för oss som ägare, uthållighet inom flera områden, där tillgången till ytterligare kapitalinjektioner vid behov utgör en viktig del. Genom stark soliditet inom Profuragruppen och goda bankrelationer har vi skapat en bra grund för detta.

Spelplanen kan också komma att ändras på lång sikt och för oss som ägare är det därför viktigt med ett flexibelt förhållningssätt, att vi kan genomföra nödvändiga justeringar vid behov. Vi är också pragmatiska vad gäller framtida exit ur våra innehav. Då vi agerar på lång sikt blir timingen det avgörande, inte någon bestämd tidpunkt.

EXEMPEL PÅ PROVATORS ARBETE

Vi bygger för framtiden – med Svensk Husproduktion 

Svensk Husproduktion (SHP), med varumärkena LB-Hus och Nordiska hus, förvärvades 2012. Tidigare samma år hade LB-Hus gått i konkurs efter den kraftiga inbromsningen i småhusmarknaden p.g.a. de införda 15/85 kraven på finansiering.

Provator var snabbt på plats och bedömde att det i grunden fanns en sund kärnverksamhet och att det skulle kunna gå att köra igång på nytt.  Genom förvärvet fick vi tillgång till en av landets största och mest moderna husfabriker för prefabricerade trähus. Första veckan anställdes tre personer och idag, sex år senare, har bolaget över 130 medarbetare och omsätter drygt 500 MSEK.

Från starten och fram tills idag har det tillsammans med ledningen i bolaget gjort tydliga strukturtag inom bl.a.; Produktstrategi, Försäljningsorganisation och Produktion.

2015 lanserades en ny produktstrategi för varumärket LB-Hus. Genom att knyta an till LB-Hus rötter togs en bred palett av hustyper fram för att erbjuda ”mest hus för pengarna”. Det var kärnan i grundaren, Lennart Bengtssons, vision på 50-talet. Det skulle vara tryggt och enkelt att bygga sig ett riktigt bra hus. Sedan mars 2015 har Svensk Husproduktion mer än fördubblat sina marknadsandelar.

Fram tills idag är SHP mest kända för att bygga nyckelfärdiga småhus genom varumärket LB-Hus, men verkar inom tre affärsområden med en tydlig tillväxtplan att nå 1 miljard i omsättning.

STYCKEHUS – Till privatkonsument erbjuds nyckelfärdiga styckehus med totalentreprenad, under varumärkena LB-Hus och Nordiska hus.

GRUPPHUS – Till privatkonsument erbjudes färdigpaketerade lösningar med tomt och stycke-, rad- eller parhus. Antingen på mark som SHP äger, eller i samarbete med markägare.

B2B – Till professionella bostadsutvecklare erbjuds prefabricerade byggsatser.

Mikael Thörnkvist, VD/investeringsansvarig på Provator: ”Svensk Husproduktion är ett bra exempel på Provators starka driv genom uppstart/förändring och förvaltning/utveckling. Genom vårt nära samarbete med bolagets ledning och ett välutvecklat styrelsearbete har vi skapat en stark verksamhet underbyggt av tydliga planer och god ordning och reda.”

Stefan Holmberg, VD på Svensk Husproduktion: – ”Vi är nöjda med utvecklingen och har för femte året i rad en stark organisk tillväxt inom försäljning, lönsamhet och antal medarbetare. Genom Provators styrka och långsiktiga agenda i kombination med ett nära samarbete med ledningen har vi getts goda möjligheter att utveckla verksamheten och skapa ett starkt bolag.”

Sedan 2016 har SHP högsta kreditranking (AAA) från Bisnode och utsågs 2017 till ett av landets Gasellföretag av Dagens Industri.

Profura

Investerar i små till medelstora, onoterade, svenska bolag, där tillväxtpotentialen bedöms hög, företrädesvis med ambitiösa och kraftfulla företagsledningar. Gruppen investerar också i utvalda fastighetsutvecklingsprojekt, samt förvaltar ett mindre fastighetsbestånd.

Provator

Investerar i små till medelstora, onoterade, svenska bolag som hamnat i ekonomiska svårigheter, men där kärnverksamheten är sund och utvecklingsbar. Förvärv av väletablerade stabila verksamheter sker också till viss grad, främst i form av tilläggsförvärv till den befintliga portföljen.